Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Om NVU
Styremedlemmer
Studietilbud
Interne sider

Styremedlemmer

På styremøtet 16. april 2012 ble det valgt et avviklingsstyre med representanter fra alle medlemsinstitusjonene.

Tore Berg Hansen]
styreleder
E-post: tore.b.hansen@hist.no
Tlf: 73559547
Førstelektor
Avdeling for Informatikk og e-Læring
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hjemmeside: http://aitel.hist.no/~tbh
 
Sven Åke Bjørke]
nestleder
E-post: sven.a.bjorke@uia.no
Tlf: 38142355
Seniorrådgiver
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Universitetet i Agder
 
Grete Oline Hole]
E-post: grete.oline.hole@Hib.no
Tlf: 915 58 899
førstelektor
Senter for Kunnskapsbasert praksis
Høgskolen i Bergen
Hjemmeside: http://www.hib.no/senter/kunnskapsbasert/hvem/default.asp
 
Ernst Wilhelsen]
E-post: ernst.wilhelmsen@hsh.no
Tlf: 53 49 13 45
Koordinator videreutdanning
Fellestjenester Stord
HSH
 
Hugo Nordseth]
E-post: Hugo.Nordseth@hint.no
Tlf: 74 11 22 65
Førstelektor i datafag
Avdeling for samfunn, næring og natur, Steinkjer
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Hjemmeside: http://www.hint.no/Adresseboka/adresse/vc/index.php?uid=hun
 
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no