Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Om NVU
Styremedlemmer
Studietilbud
Interne sider

Om Nettverksuniversitetet

Det opprinnelige form√•let var √• tilby fjernundervisningsfag innen h√łyere utdanning. Grunnlaget var samarbeidet i NITOL-prosjektet hvor det var utviklet et konsept og en mengde kurs som ble gjort tilgjengelige via Internett. Bak NITOL sto H√łgskolen i Agder, H√łgskolen Store/Haugesund, H√łgskolen i S√łr-Tr√łndelag og NTNU. Da NVU ble etablert kom i tillegg h√łgskolene i Bergen, Narvik og Stavanger samt Universitetet i Bergen med.

De siste årene skulle NVU være et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene skulle etablere m√łteplasser og nettverk for gjensidig utveksling av fagkompetanse innen fleksibel og nettbasert utdanning p√• internasjonalt niv√•. Dette klarte man ikke helt å oppnå.

NVU arrangerte en √•rlig en konferanse som hadde som m√•l √• samle fagmilj√łene og presentere det siste innen fleksibel og nettbasert l√¶ring, utveksle erfaringer og legge grunnen for videre samarbeid og nye prosjekter. De ulike medlemsinstitusjonene vekslet p√• √• arrangere konferansen. Siste konferanse ble arrangert av Universitetet i Agder i april 2012.

Medlemsinstitusjonene ved nedleggelsen

Avtale for Nettverksuniversitetet

Visjonen var at Nettverksuniversitetet skulle v√¶re et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene etablerte m√łteplasser og nettverk for gjensidig utvikling av fagkompetanse, og samarbeid om studietilbud og institusjonsutvikling innen nettbasert utdanning p√• internasjonalt niv√•.

Den gjeldende avtalen trådde i kraft 01.05.2009.

På styremøtet 16. april 2012 konstaterte styret at konferansene de siste årene hadde en synkende interesse. Den ble ikke det forum for publisering av vitenskapelige artikler som man hadde tatt sikte på. Deltakerantallet fra medlemsinstitusjonene, andre enn vertsorganisajonen, var lav. Det var derfor ikke mulig å innfri formålet om at konferansen skulle være en attraktiv og aktuell møteplass for ansatte ved medlemsinstitusjonene. Styret innstilte på avvikling av prosjektet i løpet av 2012. Ledelsene ved medlemsinstitusjonene aksepterte det.

 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no