Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2011 - presentasjoner

NVU-konferansen 2011 ble arrangert av Høgskolen i Nord-Trøndelag, 15.-16. mars 2011. Tema for konferansen var "Innovativ e-læring". Konferansen fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Her er alle presentasjonene fra konferansen. De vises i den rekkefølge de ble presentert. Programmet kan også lastes ned.

Video fra konferansen blir lagt ut på denne siden

Tirsdag 15.mars 2011

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
eCampus - kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? Ingrid Melve, prosjektleder for eCampusprosjektet i Uninett PDF
Er NDLA et innovativt prosjekt innen e-læring? Trine Merethe Paulsen, NDLA-prosjektet PDF
Bruk av web 2.0 i en virtuell campus. Samarbeid på tvers av landegrenser Jon Hoem, Grete Oline Hole og Anne Karin Larsen, Høgskolen i Bergen PDF
Hvordan internasjonalisere e-læringsstudier? Sven Åke Bjørke og Jeanett Wilberg Schibbye, Universitetet i Agder Prezi
Attitudes to using electronic resources in teaching English Gard Jenset, Høgskolen i Bergen PDF
Wiki Storyline in Second Language Teaching Hege Emma Rimmereide, Barbara Blair og Jon Hoem, Høgskolen I Bergen PDF
Etikk, sosiale medier og lærerutdanning Brita Bjørkelo, Universitetet i Bergen og Aslaug Grov Almås, Høgskolen i Stord/Haugesund PDF
Organisering av pedagogiske støttefunksjoner for e-læring? Erfaringer fra medlemsinstitusjonene i Nettverksuniversitetet Ansvarlig: Line KolÃ¥s, Høgskolen i Nord-Trøndelag  

Onsdag 16.mars 2011

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Digitale verktøy for å gi bedre støtte underveis i læringsprosessen Prosjektleder Anne B. Swanberg, BI PDF
Automatisert medstudentvurdering Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF
Rom for læring Geir Maribu, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF
Erfaring med bruk av ulike pedagogiske virkemidler i kurset Organisasjonsatferd og ledelse ved handelshøgskolen BI Cecilie Asting, Handelshøgskolen BI PDF
Med mobiltelefoner som verktøy for e-læring Ansvarlig: Trond Olav Skevik og Line KolÃ¥s, Høgskolen i Nord-Trøndelag  
Veiledningstjenesten for opphavsrett Jens Breivik, Norgesuniversitetet PDF

Under konferansemiddagen ble TISIPs e-læringspris 2011 delt ut. Årets vinner er Svend Andreas Horgen

 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no