Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2008 - presentasjoner

NVU-konferansen 2008 ble arrangert av Høgskolen i Sør-Trøndelag, 11.-12. mars 2008. Tema for konferansen var "Nettbasert samarbeid, deling og tilbakemelding". Konferansen fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Her er alle presentasjonene fra konferansen. De vises i den rekkefølge de ble presentert. Programmet kan også lastes ned.

Dag 1

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Bruk av web 2.0 for kunnskapsledelse og innovative prosesser Direktør Kirsti Kierulf, Accenture Innovation Lab PDF  
Situert læring i nettverkssamfunnet Førsteamanuensis Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen PDF  
Deling av digitale læringsressurser som innovasjonsprosess Konsulent Marit C. Synnevåg, mcs:consult PDF  
Kan det bli læring av slikt? Førstelektor Carl F. Dons, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF  
Tid for nytenkning i Norgesuniversitetet? Direktør Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet PDF  
Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Førsteamanuensis Bjørn Jæger, Høgskolen i Molde, og samarbeidspartnere PDF  

Dag 2

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Læring i det digitale nettsamfunnet Professor Arne Krokan, NTNU PDF
Spill og simulering, rapportering fra arbeidsgruppe NVU Henning Klafstad, Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen Google docs
Dialogverktøy og innholdsproduksjon, rapportering fra arbeidsgruppe NVU Jon Hoem, Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen Google docs
Demonstrasjon av et repositorium (CMS) for lagring, deling og gjenbruk Førstelektor Geir Maribu, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF
Survival of the ’net’est? Førsteamanuensis Kristin Dale, Universitetet i Agder PDF
Studenter lager egne tester. Høgskolelektor Svend A. Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF
Samskriving med Google Docs, forelesning på nettet med Elluminate Førstelektor Olav Skundberg, Høgskolen i Sør-Trøndelag PDF
Profesjonalisering av lærerrollen Professor Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Lillehammer PDF
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no