Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2007 - presentasjoner

NVU-konferansen 2007 ble arrangert av Høgskolen i Bergen, 13.-14. mars. Tema for konferansen var "Hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett?"

Her er en oversikt over presentasjoner fra konferansen. Programmet kan også lastes ned. Legg merke til at det er mange presentasjoner, og disse er gruppert i ulike tabeller for å få en oversiktlig fremstilling

Innhold på denne siden

Plenumpresentasjoner dag 1

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Opportunities for learning with new Social Software - new tools for researching and evaluating these interventions. Professor Terry Anderson, Athabasca University, Canada PPT  
Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Professor Morten Flate Paulsen, NKI Fjernundervisning. PPT

Gratis bok

VIRCLASS - The Virtual Classroom for Social Work in Europe Høgskolelektor Anne Karin Larsen, Høgskolen i Bergen, og samarbeidspartnere i VIRCLASS-prosjektet. PPT
To ulike tilnærminger til arbeid med e-læring i bedrifter: Erfaringer fra Norsk Hydro og Helse Bergen. Anita Lyssand, leder for seksjon for læring og kompetanse, Helse Bergen, og Øivind Berg, avdelingssjef Norsk Hydro. PPT

Til toppen

 

Plenumpresentasjoner dag 2

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Nye læringsmuligheter med IKT. Professor Svein Østerud Universitetet i Oslo. tekst

PPT  

Læring, teknologi og menneske - Utfordringer i undervisning når læring skal foregå i skjæringspunktet mellom menneske og teknologi? Samtale mellom Morten Flate Paulsen og Terry AndersonTerry Anderson Ph.D, Athabasca University.  

Til toppen

 

Parallellsesjon 1, dag 1

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Nettbasert flervalgseksamen i sykepleierutdanning. Marit Olsen og Trond Indergaard, Høgskolen i Sør-Trøndelag. PPT (1)
Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige med auka bruk av IKT. Kristin A. Soldal og Grete Oline Hole, Høgskolen i Bergen og Rigmor Furu, Senter for Telemedisin, Tromsø. PPT
Poster-presentasjon fra NVU-forum for e-læring i helsefag.  

Til toppen

(1) Stoffet kan ikke gjenbrukes med mindre en tar kontakt med forfatterne

 

Parallellsesjon 2, dag 1

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Læringspartnere inspirerer hverandre! NKIs erfaring med Læringspartnere. Astrid de Mora, NKI Fjernundervisning. PPT
Om ulike typer videoressurser i undervisningen. Olav Skundberg, Høgskolen i Sør-Trøndelag. PDF
Wikipedia. Nina Aldin Thune, Høgskolen i Bergen. PDF
wiki:farmasi
wiki:kunst

Til toppen

 

Parallellsesjon 1, dag 2

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Å blogge seg til læring. Workshop. Erfaringer med læringsverktøy med personlig grensesnitt.  
Moodle. Erfaringer fra et alternativt LMS-system. Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag. PDF
Kreativ bruk av LMS - Fra fagforum i Nettverksuniversitetet til prosjekt i Norgesuniversitetet. Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag. PDF
Assessing Information - Processing Skills. Sylvia Encheva, Høgskolen Stord/Haugesund.  
Presentasjon fra NVU-forum for simulering og spillteknologi.  

Til toppen

 

Parallellsesjon 2, dag 2

Tittel på foredrag Ansvarlig/Institusjon Last ned
Dans på nett Åse Løvseth Glad, Høgskolen i Bergen, og Odd Lehren, Universitetet i Stavanger PDF  
Nettbaserte læringsmiljøer i visuelle kunstfag. Bruk av multimedier i undervisning innen visuelle kunstfag i et nettbasert læringsmiljø. Morteza Amari, Høgskolen i Telemark. PPT  
Effekter ved bruk av LMS-systemer i høyere utdanning og Web2 Anders Foyn Heldal, NITH.  
Bruk av LMS i fjernundervisning og i campusstudier. Arne Bygstad, Norsk Lærerakademi PPT
Presentasjon fra NVU-forum for studiestøttesystem.  

Til toppen

 

 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no