Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2006 - "En ny hverdag"

NVU-konferansen 2006 ble arrangert av Høgskolen i Agder (Universitetet i Agder), 13.-14. mars (Dømmesmoen kurssenter, Grimstad). Tittelen for konferansen var "En ny hverdag".

Her er en oversikt over presentasjoner fra konferansen. Programmet kan også lastes ned. Legg merke til at det er mange presentasjoner, og disse er gruppert i ulike tabeller for å få en oversiktlig fremstilling

På denne siden finner du...

Plenumpresentasjoner dag 1

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Åpning rektor Ernst Håkon Jahr Høgskolen i Agder ---
Nye pedagogiske utfordringer og kvalitetssikring Jon Haakstad NOKUT PPT (70 KB)---
Ny hverdag, nye utfordringer Ingeborg Bøe leder for NFF - NADE PPT (8 MB)
Med veden som arbeidsfelt. Om FN_Universitetet, Global University Åke Bjørke, GRID og Bodil Ask, Høgskolen i Agder GRID/HiA paper (80 KB)
Til toppen

Plenumpresentasjoner dag 2

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
E-læring i et e-helse-perspektiv Rune Fensli Høgskolen i Agder PDF (750 KB)
ECTS & kvalitetssikring mot Lisboa 2010 – Collaborative e-learning viser veien Bodil Ask og Harald Haugen Høgskolen i Agder og Høgskolen Stord/Haugesund PPT (750 KB)
paper (120 KB)
Fra Abel til parAbel – matematikk og fysikk på Internett Olav Torkild Aas Høgskolen i Agder doc (2,5 MB)
Overgang til E-læring (smertelige) erfaringer Arne Olav Øyhus Høgskolen i Agder paper (70 KB)
Til toppen

 

Dag 1, Sesjon A

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
DPBL: Distribuert problembasert læring Reidar Aarskog og Sidsel Kaland Institutt for ergoterapi, Høgskolen i Bergen PPT (250 KB)
paper (50 KB)
Web-publisering som alternativ presentasjonsform i sykepleieutdanningen Gjertrud Husøy Høgskolen Stord/Haugesund PPT (60 KB)
paper (60 KB)
Fokusgruppsmetoden i nätmiljö – uvärdering av IT-stödd distansutbildning Lise Almqvist og Pernilla Westerberg Umeå Universitetet PPT (1 MB)
paper (25 KB)
Til toppen

 

Dag 1, Sesjon B

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
PDA i klasserommet Louise Mifsud Høgskolen i Agder PDF (700 KB)
African University Network Harald Holt Global Virtual University PDF (100 KB)
E-log som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø Ida Knudsen Høgskolen i Bergen PPT (3 MB)
paper (100 KB)
Til toppen

 

Dag 1, Sesjon C

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Barn og media – LærerIKT i barnehagen Kari Wigstøl Høgskolen i Agder paper (100 KB)
Pedagogiske krumspring med flervalgstester Svend Andreas Horgen Høgskolen i Sør-Trøndelag PPT (150 KB)
Musisering og musikkskaping på nett på tvers av klasserom og grenser Vidar Andersen og Ingrid Grønsdal Arnesen Høgskolen Stord/Haugesund PPT (170 KB)
paper (21 KB)
Til toppen

 

Dag 2, Sesjon A

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
E-læring over landegrenser, europeisk prosjekt Hanne Tuntland og Margunn Rommetveit Høgskolen i Bergen PPT (3 MB)
SimReal, et interaktivt verktøy i fysikk, matematikk og statistikk. Det virtuelle laboratorium til bruk i parAbel Per H. Hogstad og Morten Brekke Høgskolen i Agder paper (400 KB)
Open Source Basis for synergies in the ECT Education & Research Mikael Snarprud Høgskolen i Agder PDF (300 KB)
paper (8 KB)
Til toppen

 

Dag 2, Sesjon B

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Manual for nettpedagoger Robin Munkvold Faggruppe nettpedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag PPT (250 KB)
Integrering av Studiestøttesystem Kristin Hinna Faggruppe for studiestøttesystem, Høgskolen i Bergen PPT (450 KB)
E-læring i kunstfag Morteza Amari Høgskolen i Telemark PPT (6 MB)
Til toppen
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no