Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2005, Levanger

NVU-konferansen 2005 ble gjennomført ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, campus Levanger, 14. og 15. mars. Tittelen for konferansen var "Kultur for e-læring".

Her er en oversikt over presentasjoner fra konferansen. Programmet kan også lastes ned. Legg merke til at det er mange presentasjoner, og disse er gruppert i ulike tabeller for å få en oversiktlig fremstilling

Plenumpresentasjoner

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Strategi for digitale læringsressurser i UH-sektoren Dag Rune Ramstad Norgesuniversitetet PPT (800 KB)
E-læring sett fra brukersynsvinkel Knut Grendstad Trygdeetaten DOC | PDF
(36 KB)
Forførende enkelt eller skremmende komplisert
- noen nettpedagogiske refleksjoner
Greta Hjertø HiST DOC (60 KB)
A Learning Design Toolkit for Fostering Effective E-Learning Practice Professor Grainne Conole University of Southampton PPT (400 KB)
Dag 2
Forskningsmetodikk innen e-læring Lars Vavik HSH PPT (11 MB)

 

Dag 1, Sesjon A - Use of Pedagogical Principles in E-learning Design

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Two different approaches for technology enhanced learning Rune Baggetun Intermedia, UiB PPT (4 MB)

 

Dag 1, Sesjon B - Muligheter og teknologi

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Objektbasert innholdsutvikling av nettstudier på bakgrunn av impulser fra de europeiske prosjektene ADRIADNE og PROLEARN Atle Løkken UiStavanger PPT (1 MB)

Boxer

Reload

Age of Computers: Experience from Using Game-Based Teaching in Large Classes Lasse Natvig NTNU PDF (300 KB)
Gir bruk av bredbånd nye muligheter innen e-læring? Håvard Sørli HiNT PPT (140 KB)
Kommersielle faktorer ved utvikling av et e-læringsprodukt - GPS-Learning Eivin Brøndbo Norsk Navigasjon AS PPT (2 MB)

 

Dag 2, Sesjon 1 - FoU og internasjonalisering

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Forskningsmuligheter innen e-læring Kristin Hinna HiB PPT (150 KB)
SiU's rolle ved internasjonale prosjekter innen e-læring Sigurd Trageton SIU PPT (450 KB)
Hvordan søke forskningsmidler? Thorleif Hjeltnes HiST PPT (402 KB)

 

Dag 2, Sesjon 2 - Nettpedagogikk

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
KT-ressurser for e-læring Olav Skundberg HiST PPT (200 KB)

 

Dag 2, Sesjon 3 - E-læring i helsefaglige utdanninger

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Rapport fra NVUs forum for helsefag Aud Moe HiNT PPT (62 KB)
Pedagogiske metodar i fleksibel læring med fokus på nettveiledning Reidun Lid Diakonhjemmet PPT (500 KB)
Bruk av nettstøtte i kreftsykepleieutdanningen Hildfrid V. Brataas HiNT PPT (3 MB)

 

Dag 2, Sesjon 4 - FoU-workshop

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Utredningen om digital tilstand i høyere utdanning Per Arneberg NUV PPT (700 KB)
Kort orientering om NUVs tilgjengelige prosjektmidler (tidligere SOFF) Per Arneberg NUV DOC (43 KB)

 

Dag 2, Sesjon 5 - Nettpedagogikk

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Aspekter ved Parabel-prosjektet Ola Torkild Aas, Morten Brekke HiA PPT (2 MB)
Place Metaphors in Educational CVEs Ekaterina Prasolova-Førland NTNU PPT (3 MB)
Elevers læring av sannsynlighet i et IKT-miljø Kjærand Iversen HiNT PPT (700 KB)

 

Dag 2, Sesjon 6 - E-læring i helsefaglige utdanninger

Tittel på foredrag Ansvarlig Institusjon Filinformasjon
Kritisk refleksjon på nett Inger Oterholm Diakonhjemmet PPT 1 (1 MB)
PPT 2 (2 MB)
Nye arbeidsformer - gammel pedagogikk Reidar Aarskog HiB PPT (1,2 MB)
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no