Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Oversikt
NVU 2011 (HiNT)
NVU 2010 (HSH)
NVU 2009 (HiST)
NVU 2008 (HiST)
NVU 2007 (HiB)
NVU 2006 (HiA)
NVU/NFF 2005 (Oslo)
NVU 2005 (HiNT)
NVU 2004 (HSH)
NVU 2003 (HiS)
NVU 2002 (HiST)

NVU-konferansen 2003, Stavanger

NVU-konferansen 2003 ble gjennomført ved Høgskolen i Stavanger 24. - 25. februar 2003 med over 90 deltakere. Konferansen hadde foredragsholdere som synliggjorde både internasjonale og nasjonale utviklingstrekk innen e-læring, presentasjoner av rapporter fra to interne faggrupper foruten work shops som viste ulike typer nettundervisning og -prosjekter ved NVUs medlemsinstitusjoner.

Presentasjoner fra konferansen

Lysark fra innlederne
Er Finland i front i Skandinavia? "The Finnish Virtual University - lessons learned from the development"
(ppt-fil 5231 kbyte)
Professor Pekka Kess, director Finnish Virtual University, Finland
"Best Practice": "E-learning in the geosciences - products and experience"
(pdf-fil 1351 kbyte)
Specialist Bjørn Sæther, Statoil R&D
Status og utfordringer for videre utvikling av fleksibel læring sett i SOFF-perspektiv
(pdf-fil 119 kbyte)
Direktør Jan Atle Toska, SOFF - Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Presentasjon av rapport fra NVUs faggruppe
for utarbeidelsen av kvalitetskriterier for nettbaserte kurs
(pdf-fil 100 kbyte)
Høgskolelektor Robin Munkvold, HINT
Presentasjon av rapport fra NVUs faggruppe for samling av informasjon om e-læring
(pdf-fil 139 kbyte)
Høgskolelektor Greta Hjertø, HiST
"Best Practice": Innholdsproduksjon i pilotprosjektet "NettOp HiS" ved HiS
(pdf-fil 156 kbyte)
Atle Løkken og pedagogisk konsulent Børge Brattabø, HiS
"Best Practice": Innholdsproduksjon i pilotprosjektet "NettOp HiS" ved HiS
(pdf-fil 156 kbyte)
Prosjektleder Atle Løkken og pedagogisk konsulent Børge Brattabø, HiS
Parallelle workshops a) - d)
Gruppe A:
Studieorganisering og dialog med lærere/studenter: LMS-erfaringer fra HiB og HiS
(pdf-fil 77 kbyte)
Pedagogisk konsulent Børge Brattabø, HiS og førsteamanuensis Leroy Tonning, HiS
Gruppe B:
IKT og formgivningsfag i lærertdanningen
(pdf-fil 492 kbyte)
Høgskolelektor Marit L. Moen, HIST
Gruppe C:
Interaktiv matematikk via Internett
(pdf-fil 117 kbyte)
Testresultater
(pdf-fil 65 kbyte)
Professor Sylvia Encheva, HSH
Gruppe D:
Etter- og videreutdanning i skoleledelse
(pdf-fil 618 kbyte)
Prosjektleder Roald Valle, UiB og prosjektleder Kjell Åge Nilsen, NTNU
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no