Konferanser Arkiv Om NVU
 
<<
Til forsiden
  Arkiv
Artikkelsamling 2009
Årsmeldinger
Faggrupper
Nyhetsarkiv
Gamle nyhetsbrev

Artikkelsamling gitt ut i 2009

Læringsmiljø på nett - erfaringer fra forsøk og prosjekt

NVU gav i 2009 ut en artikkelsamling på TAPIR akademisk forlag (redaktør Harald Haugen, Høgskolen Stord/Haugesund). Artiklene finner du også i listen under. Merk: Følgende kopieringsregler gjelder for videre publisering av artiklene ved utdanningsinstitusjonene:

§ - Medlemsinstitusjonene kan publisere sammendrag, artikkel og link til NVU for artikler med forfatter fra institusjonen.
§ - Ikke-medlemsinstitusjon kan publisere sammendrag og lenke til NVU for artikler i boka.
 1. Nettverksuniversitetet - et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring
  Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 2. Noregsnettet med IT for Open Læring (NITOL) - eit pionerprosjekt innan nettbasert læring
  Bodil Ask, Universitetet i Agder
  Harald Haugen, Høgskolen Stord/Haugesund
 3. Tusen NKI-studenter viser ansikt
  Christine Rabe Moe, NKI Nettstudier
  Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier
  Morten Flate Paulsen, Norges Informasjonsteknologiske Høyskole
 4. Full-time international master's programme online:experiences, challenges and changes
  Jeanett Wilberg Schibbye, University of Agder
  Sven Åke Bjørke, University of Agder
 5. Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nyttnæringsliv
  Arvid Staupe, Norges teknisk-naturvitensk. universitet
  Knut Arne Strand, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 6. Hva skal vår generasjon undervisere drive med=
  Martin Aasbrenn, Diakonhjemmet Høgskole
  Robin Lanken Verma, Gulu Universitet, Uganda
 7. Kommunikasjon i nettbaserte læringsmiljø
  Dagrun K Sjøhelle, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 8. Artefakter og forventninger - LMS som læringsredskaper
  Arne Bygstad, Cand Polit, Høgskolen i Bergen
 9. "Dynamic Content Manager" - en grafbasert lærings-modell utprøvd i matematikkundervisning
  Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen i Bergen
  Grete Oline Hole, Høgskolen i Bergen
  Terje Kristensen, Høgskolen i Bergen
  Yngve Lamo, Høgskolen i Bergen
  Sigvat A. H. Eide, Universitetet i Bergen
 10. Blogg som åpen læringsplattform
  Jon Hoem, Høgskolen i Bergen
 11. "Blott deg - og få bedre karakterer" - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter
  Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI
  Audhild N. Håvaldsrud, Handelshøyskolen BI
 12. E-læring i helsevesenet - status og perspektiver
  Merete Laugerud Holsted, Helse Sør-Øst RHF
  Jorunn Martinussen, Helse Bergen,
  Boas Krøgh Nielsen, Akershus universitetssykehus
  Øystein Ramseng, Tabulator as
 13. Hvordan lykkes med wiki som pedagogisk verktøy?
  Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 14. Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning
  Hege Emma Rimmereide, Høgskolen i Bergen
  Tjalve Gj. Madsen, Høgskolen i Bergen
  Gjertrud Husøy, Høgskolen Stord/Haugesund
  Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Sonja Ekker, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 
 
Leder i NVU: tore.b.hansen@hist.no